Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Mehedinti

Exemple de structura a folderelor pentru transmiterea documentelor de contractare sesiunea AUGUST 2021

 1. Click pe folder pentru a explora structura.
 2. Numele fisierelor nu trebuie respectat intocmai dar sa fie sugestiv pentru documentul care il contine.
 3. Exemplele contin toate fisierele care trebuie trimise, altauri de opis este un ghid bun pentru evidenta documentelor de contractare

 1. Exemple
  1. Exemplu FARM
   1. SC_EXEMPLU_FARM_SRL_7654321
    1. 01_FIRMA
     1. ACI_Certificatul de inregistrare la registrul comertului sau actul de infiintare.pdf
     2. CIC_Cerere incheiere contract.pdf
     3. CIF_Codul unic de inregistrare.pdf
     4. CI_Carte identitate reprezentant legal.pdf
     5. CONT_Document deschidere cont- IBAN.pdf
    2. 02_PUNCT
     1. FARMACIE_BULEVARD
      1. AF_Autorizatie de functionare.pdf
      2. Anexa 1_anexa personal cu certif de membru, CM, polite malpraxis farm si asistenti.pdf
      3. Anexa 2_program personal farm si asistenti.pdf
      4. Anexa 3_program farmacie.pdf
      5. DE_Dovada de evaluare.pdf
      6. DRC_Dovada de raspundere civila farmacie.pdf
      7. RBPF_certificat RBPF.pdf
     2. OFICINA_BULEVARD
      1. AF_Autorizatie de functionare.pdf
      2. Anexa 1_anexa personal cu certif de membru, CM, polite malpraxis farm si asistenti.pdf
      3. Anexa 2_program personal farm si asistenti.pdf
      4. Anexa 3_program oficina.pdf
      5. DE_Dovada de evaluare.pdf
    3. 03_SAL_SUP
     1. FARMACIST_ALEXANDRESCU_ALEX
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. DEC_Declaratie propria raspundere (pt angajatii cu 2 sau mai multe locuri de munca).pdf
    4. 04_SAL_ASIST
     1. ASISTENT_ALEXANDRESCU_ALEX
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. DEC_Declaratie propria raspundere (pt angajatii cu 2 sau mai multe locuri de munca).pdf
    5. 05_DOC_DIV
     1. DCAF_Declaratie intelegere obtinere foloase.pdf
     2. DCONTACT_Date contact (adresa e-mail, nr. de tel.).pdf
  2. Exemplu PARA LAB
   1. SC_EXEMPLU_PARA LABORATOR_SRL_1234567
    1. 01_FIRMA
     1. ACI_Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, actul de infiintare sau organizare dupa caz.pdf
     2. CIC_ Cerere de incheiere a contractului (se va depune si in original).pdf
     3. CIF_Codul de inregistrare fiscala – codul unic de inregistrare sau codul numeric personal – copia buletinuluicartii de identitate.pdf
     4. CI_Carte identitate reprezentant legal.pdf
     5. CONT_Contul deschis la Trezoreria statului.pdf
    2. 02_PUNCT
     1. LABORATOR
      1. ASF_Autorizatie sanitara de functionare.pdf
      2. CST_Centralizator scheme testare competente laborator.pdf
      3. DE_Dovada de evaluare laborator - adeverinta de inscriere in procedura de acreditare.pdf
      4. DRC_Dovada de raspundere civila.pdf
      5. ISO_Certificat de acreditare SR EN ISO 15189 si anexa.pdf
      6. OFER_Oferta analize medicale.pdf
      7. ORAR_Program de lucru laborator.pdf
      8. ORAR_Program de lucru personal laborator.pdf
     2. PUNCT RECOLTARE 1
      1. ASFT_Autorizatie activitate de transport probe biologice.pdf
      2. ASF_Autorizatie sanitara de functionare punct de recoltare.pdf
      3. DOC TR_Documente detinere mijloace transport exclusiv probe biologice.pdf
      4. ORAR_Program de lucru personal punct de recoltare.pdf
      5. ORAR_Program de lucru punct de recoltare.pdf
     3. PUNCT RECOLTARE 2
      1. ASFT_Autorizatie activitate de transport probe biologice.pdf
      2. ASF_Autorizatie sanitara de functionare punct de recoltare.pdf
      3. DOC TR_Documente detinere mijloace transport exclusiv probe biologice.pdf
      4. ORAR_Program de lucru personal punct de recoltare.pdf
      5. ORAR_Program de lucru punct de recoltare.pdf
    3. 03_SAL_SUP
     1. BIOLOG ALEXANDRESCU ALEX
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. DEC_Declaratie program alt furnizor, daca e cazul.pdf
      6. GRAD_Document care atesta gradul profesional.pdf
     2. CHIMIST CAMPEANU ANDREI
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. DEC_Declaratie program alt furnizor, daca e cazul.pdf
      6. GRAD_Document care atesta gradul profesional.pdf
     3. MEDIC POPESCU ILEANA
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. DEC_Declaratie medic privind programul.pdf
      6. GRAD_Document care atesta gradul profesional.pdf
    4. 04_SAL_ASIST
     1. ASIST GEN IONESCU CARMEN
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru organizatie profesionala.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extra REVISAL sau - si Contr prestari servicii.pdf
     2. ASIST LAB PETRESCU ILIE
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru organizatie profesionala.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extra REVISAL sau - si Contr prestari servicii.pdf
    5. 05_APARAT
     1. 1. HEMATOLOGIE
      1. ADVIA Centaur XP – SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
      2. MINIVIDAS SERIA 12345
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
     2. 2. MICROBIOLOGIE
      1. ADVIA Centaur XP – SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
      2. MINIVIDAS SERIA 12345
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
     3. 3. BIOCHIMIE SERICA SI URINARA
      1. ADVIA Centaur XP – SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
      2. MINIVIDAS SERIA 12345
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
     4. 4. IMUNOLOGIE
      1. ADVIA Centaur XP – SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
      2. MINIVIDAS SERIA 12345
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
     5. 5. CITOLOGIE
      1. ADVIA Centaur XP – SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
      2. MINIVIDAS SERIA 12345
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
     6. 6. HISTOPATOLOGIE
      1. ADVIA Centaur XP – SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
      2. MINIVIDAS SERIA 12345
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
     7. FISAT_Lista aparatura contract 2021.pdf
    6. 06_DOC_DIV
     1. DCAF_Declaratie intelegere obtinere foloase.pdf
     2. DCE_Declaratie gestiune cantitativ-valorica reactivi.pdf
     3. DIMP_Declaratie imputernicire, daca e cazul.pdf
     4. DSUB_Declaratie subcontractare analize.pdf
  3. Exemplu PARA RADIO
   1. SC_EXEMPLU_PARA RADIOLOGIE_SRL_1234567
    1. 01_FIRMA
     1. ACI_Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale, actul de infiintare sau organizare dupa caz.pdf
     2. CIC_ Cerere de incheiere a contractului (se va depune si in original).pdf
     3. CIF_Codul de inregistrare fiscala – codul unic de inregistrare sau codul numeric personal – copia buletinuluicartii de identitate.pdf
     4. CI_Carte identitate reprezentant legal.pdf
     5. CONT_Contul deschis la Trezoreria statului.pdf
    2. 02_PUNCT
     1. RADIOLOGIE
      1. ASF_Autorizatie sanitara de functionare.pdf
      2. CNCAN_Autorizatia CNCAN pt aparatele de radiologie.pdf
      3. DE_Dovada de evaluare - adeverinta de inscriere in procedura de acreditare.pdf
      4. DRC_Dovada de raspundere civila.pdf
      5. ISO_Certificat de acreditare SR EN ISO 9001-2015.pdf
      6. OFER_Oferta investigatii medicale.pdf
      7. ORAR_Program de activitate punct de lucru.pdf
      8. ORAR_Program de lucru personal.pdf
    3. 03_SAL_SUP
     1. FIZICIAN_IONESCU_GABRIEL
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. COMP_Document competente.pdf
      6. DEC_Declaratie medic privind programul.pdf
      7. GRAD_Document care atesta gradul profesional.pdf
     2. MEDIC_POPESCU_IONEL
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru al organizatiei profesionale.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extras REVISAL sau-si Contract prestari servicii.pdf
      5. COMP_Document competente.pdf
      6. DEC_Declaratie medic privind programul.pdf
      7. GRAD_Document care atesta gradul profesional.pdf
    4. 04_SAL_ASIST
     1. ASIST GEN LUCESCU ALINA
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru organizatie profesionala.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extra REVISAL sau - si Contr prestari servicii.pdf
     2. ASIST RADIO PETRESCU CARMEN
      1. ASM_Asigurare malpraxis.pdf
      2. CCM_Certificat membru organizatie profesionala.pdf
      3. CI_Carte de identitate.pdf
      4. CM_Extra REVISAL sau - si Contr prestari servicii.pdf
    5. 05_APARAT
     1. 1. RMN
      1. SIEMENS SR 1234567890
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
       5. VERPER_Buletin verificare periodica emis de ANMDM.pdf
     2. 2. RADIOLOGIE CONVENTIONALA
      1. SIEMENS SR AAA-1010101010
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
       5. VERPER_Buletin verificare periodica emis de ANMDM.pdf
     3. 3. CT
      1. SIEMENS SR 575757_2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
       5. VERPER_Buletin verificare periodica emis de ANMDM.pdf
     4. 4. MAMOGRAFIE
      1. SIEMENS SR CBA 1112343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
       5. VERPER_Buletin verificare periodica emis de ANMDM.pdf
     5. 5. ECOGRAFIE
      1. SIEMENS SR 2343434
       1. CONTRSERV_Contract service sau certificat de garantie.pdf
       2. DECC_Declaratie conformitate CE.pdf
       3. FAC_Dovada detinerii legale a aparatului.pdf
       4. FISAT_Fisa tehnica.pdf
       5. VERPER_Buletin verificare periodica emis de ANMDM.pdf
     6. FISAT_Lista aparatura contract 2021.pdf
    6. 06_DOC_DIV
     1. DCAF_Declaratie intelegere obtinere foloase.pdf
     2. DIMP_Declaratie imputernicire, daca e cazul.pdf